Chính sách chất lượng

 

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên công ty Amytrans chúng tôi cùng nhau cam kết chính sách chất lượng sau đây:

 

  

1/ Mỗi cá nhân lấy uy Tín làm hàng đầu

2/ Bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng ở mức cao nhất

3/ Sáng tạo, đổi mới để phát triển

4/ Đoàn kết, cùng nhau làm việc.

5/ Xây dựng công ty ngày càng phát triển

6/ Đóng góp phát triển xã hội

 

Chính sách chất lượng này sẽ xuyên suốt quá trình hoạt động của công ty chúng tôi.

chúng tôi cam kết đào tạo, và yêu cầu cán bộ và nhân viên công ty thực hiện đúng và đủ theo chính sách này.

Hotline:
(08) 3911 1036