Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Á Mỹ  thành lập từ tháng 2/2005.

Chúng tôi kinh doanh về vận chuyển hàng hóa : Sắt thép, máy móc, thiết bị, hàng hóa quá khổ, quá tải, hàng công trình xây dựng, hàng dự án... trong và ngoài nước.

Đối tác
Chi nhánh
Hotline:
(08) 3911 1036