VẬN CHUYỂN CONTAINER FR, QUÁ KHỔ, QUÁ TẢI, TỪ CẢNG CÁT LÁI VỀ NHÀ MÁY

Công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ Á Mỹ nhận vận chuyển tất cả các loại hàng hóa , hàng quá khổ quá tải, siêu trường siêu trọng trong lãnh thổ Việt Nam và từ các Tỉnh thành của Việt Nam đi quốc tế.  

Vận chuyển hàng máy móc thiết bị công nghiệp nặng.

Vận chuyển Xe cơ giới , phục vụ các công trình xây dựng.

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Vận chuyển hàng dự án.


VẬN CHUYỂN CONTAINER FR, QUÁ KHỔ, QUÁ TẢI, TỪ CẢNG CÁT LÁI VỀ NHÀ MÁY

Hotline:
(08) 3911 1036