ĐÓNG KIỆN MÁY MÓC, KẾT CẤU SẮT THÉP
IMG_20171027_162405.jpg

 Chúng tôi nhận đóng kiện hàng hóa là máy móc, thiết bị sắt thép các loại.

 

 

Hàng hóa là máy móc, kết cấu sắt thép, thiết bị cần đóng kiện để an toàn trong quá trình vận chuyển .

- Đóng kiện gỗ máy móc, thiết bị.

- Đóng kiện kết cấu sắt thép, nhà xưởng.

- Đóng kiện thùng để chứa hàng linh kiện, vật tư .

 

 Các Dịch vụ khác:
Hotline:
(08) 3911 1036