Công ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ Á Mỹ ( Amytrans Corporation) tiền thân là  Công ty TNHH Vận Tải Á Mỹ  được thành lập vào tháng 2 năm 2005. Trụ sở chính  đặt  tại Tp.HCM, là nơi trung tâm Thương mại của Việt nam. Kinh doanh chính của chúng tôi  là cung cấp các dịch vu cho ngành công nghiệp hàng hải.

 

QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ

 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ như sau:

Các tin liên quan

Đối tác
Chi nhánh