Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Á Mỹ được thành lập vào tháng 2 năm 2005. ( tiền thân là Công ty TNHH vận Tải Á Mỹ).

Công ty chuyên về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa là sắt thép, nhà thép tiền chế, máy móc, thiết bị , hàng siêu trường, siêu trong, hàng dự án  trong và ngoài nước.

Các tin liên quan

Đối tác
Chi nhánh