Công ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ Á Mỹ ( Amytrans Corporation) tiền thân là  Công ty TNHH Vận Tải Á Mỹ  được thành lập vào tháng 2 năm 2005. Trụ sở chính  đặt  tại Tp.HCM, là nơi trung tâm Thương mại của Việt nam. Kinh doanh chính của chúng tôi  là cung cấp các dịch vu cho ngành công nghiệp hàng hải.

 

Đối tác
Chi nhánh