Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Á Mỹ được thành lập vào tháng 2 năm 2005. ( tiền thân là Công ty TNHH vận Tải Á Mỹ).

Công ty chuyên về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa là sắt thép, nhà thép tiền chế, máy móc, thiết bị , hàng siêu trường, siêu trong, hàng dự án  trong và ngoài nước.

THÔNG TƯ 46/2015/TT-BGTVT - QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG; GIỚI

 

 

Các tin liên quan"

Đối tác
Chi nhánh
Hotline:
(08) 3911 1036