Chính sách chất lượng

 

 Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên chúng tôi xin cam kết :

 

1/ Lấy chữ Tín làm hàng đầu.

2/ Tận tụy với công việc.

3/ Sáng tạo, đổi mới để phát triển

4/ Đoàn kết, cùng nhau làm việc.

5/ Xây dựng công ty ngày càng phát triển

6/ Đóng góp phát triển xã hội

  

 Chính sách chất lượng này sẽ là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 

 

 

Hotline:
(08) 3911 1036