Incoterms 2020

Thứ hai, 17/04/2023, 10:30 GMT+7

Cập nhật Incoterm 2020

 

Incoterms 2020  là phiên bản mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 được ICC (International Chamber of Commerce)  công bố. Thống tính chính thức về incoterm được cập nhật đã xóa bỏ những dự đoán trước đó.  Hệ Thống Đào Tạo Thực Tế VinaTrain xin gửi tới bạn đọc những cập nhật mới nhất về phiên bản này.

Trước khi phân tích rõ về tính thay đổi của version mới nhất, xin nhắc lại về đặc điểm cơ bản của Incoterm để bạn đọc cùng lưu ý:

·          Incoterm không có tính chất cố đình, phiên bản sau không có tinh phủ định của phiên bản trước  điều này có nghĩa là hiện tại có version 2020 nhưng bạn vẫn có thể sử dụng version 2010 hoặc 2000

·          Incoterm chỉ áp dụng với hàng hóa hữu hình không áp dụng với hàng hóa vô hình

·          Incoterm được sử dụng cho mua bán quốc tế và nội địa

·          Incoterm không có tính cố định tùy biến vào thỏa thuận mà người bán và người mua có thể mở rộng tối đa các điều khoản không có trong Incoterms.

Tính tới thời điểm hiện tại hơn 95% doanh nghiệp vẫn sử dụng phiên bản 2010

Incoterms 2020 có gì thay đổi cần lưu ý khi áp dụng

Điểm mới trong incoterm 2020 được thay đổi như sau:

·         Điều kiện DAT được thay thế bằng điều kiện DPU

·         Mức bảo hiểm của điều kiện CIF và CIP được điều chỉnh cụ thể từ mức điều kiện loại C lên loại A cao nhất

·         Vận đơn On-board khi giao hàng với điều kiện FCA ( được đánh giá bất lợi cho người mua)

·         Làm rõ hơn các mục thông tin về nghĩa vụ rủi ro và chi phí.

Phiên bản incoterm 2020 sẽ có 11 điều khoản chia thành 4 nhóm chính E;F:C;D

1.    Nhóm E (Giao hàng tại xưởng): Người bán chuẩn bị hàng giao cho người mua tại địa điểm được thỏa thuận. Người bán không phải làm các việc như:Thủ tục hải quan, chi phí bốc xếp; giấy phép hàng hóa.

2.    Nhóm F (Chi phí vận chuyển chưa trả tiền): Tại nhóm này người bán phải thực hiện công việc thông quan xuất khẩu, hỗ trợ chuẩn bị giấy phép theo yêu cầu của người mua nhưng không làm thủ tục nhập khẩu và ký hơp đồng vận tải quốc tế

3.    Nhóm C (Cước phí vận chuyển chặng chính):  Người bán làm các công việc đã nêu ở nhóm F nhưng phải làm thêm công việc ký hợp đồng vận tải giao hàng tới nơi người mua chỉ định tại cảng đích. Người bán không có trách nhiệm thông quan nhập khẩu. Rủi ro chuyển giao từ người bán qua người mua từ khi hàng được giao cho người chuyên chở (hãng tàu)

4.    Nhóm D (Đích tới): Người bán có trách nhiệm giao hàng tới địa điểm cụ thể người mua chỉ định và chịu rủi ro tới khi hàng được giao an toàn cho người mua.

·         Các điều kiện sử dụng cho vận tải đa phương thức: EXW; FCA; CPT; CIP; DPU; DAP; DDP

·         Nhóm phương thức vận tải đường thủy và đường biển: FAS, FOB; CFR; CIF

1.    EXW (Ex Works: Giao hàng tại xưởng)

2.    FCA (Free Carrier: Giao cho người chuyên chở)

3.    CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

4.    CIP (Carriage & Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới)

5.    DAP (Delivered At Place: Giao tại địa điểm)

6.    DPU (Delivery at Place Unloaded: Giao tại địa điểm đã dỡ hàng)

7.    DDP (Delivered Duty Paid: Giao đã trả thuế)

8.    FAS (Free Along Side Ship: Giao dọc mạn tàu)

9.    FOB (Free On Board: Giao hàng trên tàu)

10. CFR (Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí)

11. CIF (Cost, Insurance & Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

Phân Tích Cụ Thể 11 Điều Khoản Trong Incoterms

Bài viết sẽ phân tích rõ trên phương diện: Trách nhiệmchuyển rao rủi ro và chi phí tương ứng với từng điều khoản.

I. Các Điều Khoản Áp Dụng Trong Vận Tải Đa Phương Thức 

1. EXW ( Giao hàng tại xưởng)

Cách viết:  EXW [Nơi đến quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: EXW 189 Dien Bien Phu Stress, Bình Thanh District Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán:

·         Giao hàng cho người mua tại nơi nhận hàng có thể tại kho người bán hoặc nơi khác ngoài kho người bán do người mua chi định. Nếu không có trong thỏa thuận của 2 bên mua bán thì người bán không có trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận tải cho người mua.

·         Chuyển giao rủi ro: Điểm chuyển giao rủi ro chính là nơi người bán giao hàng cho người mua. Sẽ chịu hết trách nhiệm tới khi hàng được giao cho người mua.

·         Người bán không có trách nhiệm thông quan xuất khẩu, mua bảo hiểm quốc tế hay thông quan nhập khẩu nếu không có trong thỏa thuận từ 2 bên mua bán

Trách nhiệm người mua:

·         Nhận hàng từ người bán

·         Ký hợp đồng vận tải nội địa và quốc tế đảm bảo giao hàng tới kho người mua nhận hàng.

·         Mua bảo hiểm vận tải nếu cần (Mua bảo hiểm vận tải quốc tế và nội địa)

·         Thông quan nhập khẩu ( chuẩn bị giấy phép, đóng thuế nhập khẩu)

·         Nhập kho tiêu thụ hàng hóa (thuê kho, bốc xếp hàng hóa)

Chuyển giao rủi ro: Từ người bán sang người mua khi hàng được giao thành công cho người mua tại kho của người bán hoặc địa điểm người mua chỉ định.

2. FCA (Free Carrier: Giao cho người chuyên chở)

FCA

Cách viết: FCA [Nơi đến quy định] Incoterms 2020
ví dụ: FCA 121 Lang Ha stress, Cau Giay District , Viet Nam Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán:

·         Giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định tại địa điểm người mua nhận hàng theo thỏa thuận đã ký tại hợp đồng ngoại thương.

·         Người bán không có nghĩa vụ kí kết hợp đồng vận tải quốc tế và mua bảo hiểm, nếu người mua yêu cầu thì rủi ro cho việc vận tải này nguời mua sẽ chịu trách nhiệm. Người bán hoàn toàn có quyền từ chối ký  hợp đồng vận tải mua bảo hiểm quốc tế  theo yêu cầu của người mua.

·         Về thông quan xuất khẩu: Nếu trong thỏa thuận có việc thông quan xuất khẩu thì người bán phải chịu toàn bộ chi phí và trách nhiệm thông quan xuất khẩu như: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh; giám định hàng hóa; và bất kì quy định pháp lý nào.

·         Ngoài ra, người bán cũng được yêu cầu hỗ trợ người mua cung cấp các chứng từ cần thiết cho việc thông quan nhập khẩu

Thực tế, hiện nay các điều kiện mua bán FCA người bán có trách nhiệm thông quan xuất khẩu và hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu cho người mua.

Nghĩa vụ của người mua:

·         Nhận hàng tại địa điểm chỉ định

·         Ký hợp đồng vận tải quốc tế, mua bảo hiểm quốc tế nếu cần thiết, ký hợp đồng vận tải nội địa từ cảng nhập về kho người mua

·         Có trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu, thanh toán các chi phí về thuế, phí tại nước nhập khẩu.

Chuyển giao rủi ro: Chuyển giao từ người bán qua người mua tại nơi hàng hóa được bàn giao cho người chuyên chở hoặc người khác do người mua chỉ định.

 3. CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

CPT

Cách viết: CPT [Nơi đến quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: CPT 190 Tran Quang Khai, District 1, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán:

·         Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới địa điểm người mua chỉ định nhận hàng

·         Có trách nhiệm thông quan xuất khẩu nhưng không có trách nhiệm thông quan nhập khẩu, Có trách nhiệm cung cấp giấy phép hỗ trợ người mua thông quan nhập khẩu

·         Ký hợp đồng vận tải giao hàng tới địa chỉ người mua chỉ định nhận hàng có thể tại cảng nhập hoặc sâu bên trong nước nhập khẩu

Nghĩa vụ của người mua:

·         Có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu

·         Nhận hàng tại địa điểm chỉ định từ người chuyên chở do người bán thuê.

·         Bốc xếp hàng vào kho tiến hành nhập kho tiêu thụ hàng hóa

Chuyển giao rủi ro: Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người sau khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Như vây, CPT có người bán có trách nhiệm giao hàng tới nơi chỉ định nhận hàng nhưng không đảm bảo được an toàn cho hàng hóa, rủi ro vẫn là người mua chịu.

4. CIP (Carriage & Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới)

Cách viết trên chứng từCIP [Nơi đến quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: CIP 490 Dien Bien Phu, District Binh Thanh, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán:

·         Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới địa chỉ nhận hàng người mua chỉ định. Để làm việc này người bán sẽ thực hiện các công viêc sau:

·         Sản xuất, đóng gói đảm bảo đủ sản lượng hàng kéo hàng ra cảng xuất theo đúng tiến độ

·         Thông quan xuất khẩu

·         Ký hợp đồng vận trở tới địa chỉ người mua nhận hàng ( vận tải quốc tế, nội địa đầu nhập..)

·         Hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu theo yêu cầu của người mua để thông quan nhập khẩu

·         Ký hợp đồng vận tải quốc tế với điều khoản cao nhất cho người mua hưởng (Điều khoản loại A)

Trách nhiệm của người mua:

·         Thông quan nhập khẩu

·         Nhận hàng tại nơi người chuyên chở do người bán giao hàng

·         Dỡ hàng từ phương tiện vận tải xuống nhập kho tiêu thụ ( nếu thỏa thuận có viêc người chuyên chở do người bán thuê phải dỡ hàng xuống thì người mua không phải dỡ hàng từ phương tiện vận tải trở tới nữa)

Chuyển giao rủi ro: Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người mua khi hàng được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Như vậy người bán có trách nhiệm chở hàng tới nơi nhận hàng chỉ định nhưng không đảm bảo an toàn cho hàng hóa.

5.   5.DPU (Delivered At Place Unload: Giao tại địa điểm chỉ định)

Cách viết trên chứng từ: DPU [Nơi đến quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: DPU 490 Dien Bien Phu, District Binh Thanh, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

DPU là điều kiện đổi mới được thay thế từ điều kiện DAT (incoterm 2010). Sự khác biết giữa DAT (incoterm 2010) với DPU (Incoterm 2020) là tại DPU người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới bến, cảng nơi người mua chỉ định nhận hàng nhưng có thêm trách nhiệm dỡ hàng từ phương tiện trở tới xuống mặt đất mới hoàn thành nghĩa vụ.

Trách nhiệm của người bán:

·         Sản xuất đóng gói hàng hóa theo đúng tiến độ,

·         Thông quan xuất khẩu

·         Ký hợp đồng vận tải tới nơi người mua chỉ định nhận hàng ( hợp đồng vận tải quốc tế, nội địa tại nước nhập khẩu)

·         Hỗ trợ cung cấp chứng từ để người mua thông qua nhập khẩu

·         Thông báo cho người mua về các vấn đề liên quan đến nhận hàng.

·         Bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện vận chuyển tại điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của người mua

·         Thông quan nhập khẩu

·         Nhận hàng tại địa chỉ người bán giao hàng, lúc này hàng đã được dỡ xuống địa chỉ nhận hàng.

·         Chịu trách nhiệm vận tải từ nơi nhận hàng về kho nhập hàng nếu có

·         Thanh toán chi phí với các bên dịch vụ vận tải liên quan và nhà cung cấp.

Chuyển giao rủi ro: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hàng tới khi được giao an toàn tại mặt đất nơi người mua chỉ định nhận hàng.  Như vậy người bán phải đảm bảo an toàn cho hàng tới nơi người mua nhận hàng.

6.   6.DAP (Delivered At Place: Giao tại địa điểm chỉ định)

Cách viết trên hơp đồng: DAP [nơi đến quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: DAP 91 Lane Nguyen Chi Thanh  Stress, Dong Da district Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán 

Giao hàng đã thông quan nhập khẩu tới địa chỉ nhận hàng do người mua chỉ định đảm bảo đúng tiến độ. Để làm được việc này người bán cần thực hiện những việc sau:

·         Sản xuất, đóng gói đảm bảo đủ sản lượng hàng kéo hàng ra cảng xuất theo đúng tiến độ

·         Thông quan xuất khẩu

·         Ký hợp đồng vận trở tới địa chỉ người mua nhận hàng (vận tải quốc tế, nội địa đầu nhập..)

·         Hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu theo yêu cầu của người mua để thông quan nhập khẩu

·         Chở hàng tới nơi người mua chỉ định nhận hàng nhưng không có trách nhiệm dỡ hàng xuống phương tiện trở tới trừ khi trong thỏa thuận có điều này.

Trách nhiệm của người mua:

·         Thông quan nhập khẩu

·         Nhận hàng tại nơi người bán giao hàng, dỡ hàng từ phương tiện vận tải trở tới

·         Có thể thêm trách nhiệm vận tải nội địa từ nơi nhận hàng tới kho của người mua

Chuyển giao rủi ro:
Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập không phải do người bán chịu trách nhiêm, Như vậy bán hàng DAP người bán sẽ chịu rủi ro tới khi giao hàng cho người mua.

7.   7.DDP (Delivered Duty Paid: Giao đã trả thuế)

Cách viết trên hợp đồng ngoại thương: DDP [nơi đến quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: 185 Nguyen Ngoc Vu, Cau Giay District, Incoterm 2020

Trách nhiệm của người bán:

·         Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng đã thông quan nhập khẩu dưới sự định của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến chỉ định

·         Có trách nhiệm trở hàng đã thông quan nhập khẩu tới nơi đến mà người mua chỉ định

·         Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Nghĩa vụ của người mua:

·         Nhận hàng tại nơi chỉ định và thanh toán tiền cho người bán. Hàng hóa lúc này đã được thông quan nhập khẩu người mua không phải làm gì hết.

Địa điểm chuyển giao rủi ro:

·         Rủi ro được chuyển giao tại thời điểm hàng được người bán giao cho người mua nơi người mua nhận hàng, sau khi nhận hàng từ người bán người mua sẽ chịu mỏi rủi ro liên quan tới hàng hóa.

II. Điều Kiện Incoterms Áp Dụng Với Vận Tải Đường Biển Và Thủy Nội Địa

Phần 2 này sẽ phân tích chi tiết 4 nhóm điều kiện chính áp dụng với loại hình vận tải đưởng biển và đường thủy nội địa, cụ thể áp dụng với 4 phương thức sau: FAS; FOB; CFR; CIF 

1,  FAS (Free Along Side Ship: Giao dọc mạn tàu)

Cách viết trên hợp đồng: FAS [Cảng giao hàng quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: FAS Cat Lai, Ho Chi Minh Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán: Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tại mạn tàu cảng xuất nơi người mua chỉ định nhận hàng. Để giao được hàng tới cảng xuất người bán cần đảm nhiệm các công việc: sản xuất, đóng gói hàng hóa theo yêu cầu người mua, vận tải tới cảng xuất nơi người mua chỉ định giao hàng, làm thủ tục thông quan xuất khẩu, giao hàng tại mạn tàu cảng xuất nơi người mua chỉ định nhận hàng.

Trách nhiệm của người mua: Người mua nhận hàng tại mạn tàu sau khi người bán giao hàng  và phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng từ thời điểm đó tới khi hàng được nhập về kho của họ.

Người mua phải làm các công việc sau: Xếp hàng từ mạn tàu lên cảng xuất, ký hợp đồng vận tải quốc tế chở hàng từ cảng xuất tới cảng nhập, làm thủ tục thông quan nhập khẩu, vận tải hàng từ cảng nhập về kho người mua và tiến hành nhập kho tiêu thụ hàng hóa.

Địa điểm chuyển giao rủi ro: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa
được giao tại mạn tàu do người mua chỉ định, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập. Rủi ro về sau đó là người mua chịu.

2, FOB (Free On Board: Giao hàng trên tàu)

Cách viết trên hợp đồng: FOB [Cảng giao hàng quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: FOB, Cat Lai Ho Chi Minh Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán: Người bán có trách nhiệm giao hàng đã thông quan xuất khẩu an toàn lên trên boong tàu tại cảng xuất do người mua chỉ định. Để làm được việc này người bán cần thực hiện các việc sau:  Sản xuất đóng gói hàng theo thỏa thuận đã có trong hợp đồng, vận tải hàng từ kho tới cảng xuất chỉ định, làm thủ tục thông quan xuất khẩu, giao hàng lên tàu tại cảng xuất do người mua thuê, chuẩn bị các chứng từ khác liên quan tới hàng theo yêu cầu từ người mua.

Trách nhiệm của người mua: Người mua nhận hàng tại boong tàu tại cảng xuất, chịu trách nhiệm ký hợp đồng vận tải quốc tế trở hàng từ cảng xuất tới cảng nhập, làm thủ tục  thông quan nhập khẩu, vận tải nội địa hàng từ cảng nhập về kho người mua, tiến hành nhập kho tiêu thụ hàng hóa, người mua có thể tự mua bảo hiểm cho hàng hóa nếu cảm thấy có rủi ro trong quá trình vận tải (quốc tế và nội địa)

Địa điểm chuyển giao rủi ro: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa
được giao thành công lên trên boong tàu tại cảng xuất., trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được để cập.  Người mua sẽ tiếp nhận rủi ro từ khi hàng được giao lên trên boong tàu.

3, CFR (Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí)

Cách viết trên hợp đồng ngoại thương: CFR [Cảng đến quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: CFR, Hai Phong, Viet Nam Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán: Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới cảng nhập do người mua chỉ định nhận hàng tại nước nhập khẩu. Để làm việc này người bán phải thực hiện các việc sau:  Sản xuất đóng gói hàng theo thỏa thuận đã có trong hợp đồng, vận tải hàng từ kho tới cảng xuất chỉ định, làm thủ tục thông quan xuất khẩu, ký hợp đồng vận tải quốc tế có trách nhiệm giao hàng từ cảng xuất tới cảng nhập do người mua chỉ định nhận hàng. Người bán có thể có thêm trách nhiệm dỡ hàng từ phương tiện vận tải trên tàu xuống cảng nhập nếu việc này đã có trong thỏa thuận trước đó.

Chuyển giao rủi ro: Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người mua ngay khi hàng được giao cho người chuyên chở đầu tiên,trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập.. Tức là hàng được chuyển giao ngay khi hàng giao thành công lên tàu tại cảng xuât người mua đã chịu rủi ro rồi vì vậy người mua được khuyến khích mua thêm bảo hiểm cho quảng đường vận tải quốc tế để đảm bảo an toàn cho hàng hóa.

4, CIF (Cost, Insurance & Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

Cách viết trên hợp đồng ngoại thương: CIF [Cảng giao quy định] Incoterms 2020
Ví dụ: CIF,Cat Lai  Ho Chi Minh Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán: Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới cảng nhập do người mua chỉ định. Cụ thể người bán sẽ làm các công việc sau: Sản xuất đóng gói hàng đúng với thỏa thuận trong hợp đồng, trở hàng từ kho tới cảng xuất làm thủ tục thông quan xuất khẩu, ký hợp đồng vận tải quốc tế chở hàng từ cảng xuất tới cảng nhập được chỉ định. Có trách nhiệm mua bảo hiêm vận tải cho người thụ hưởng là người mua.  CIF, incoterm 2020 người bán có trách nhiệm mua bảo hiểm ở mức cao nhất cho người mua hưởng.

Lưu ý với bảo hiểm tại CIF:

·         Hợp đồng bảo hiểm phải được ký với người bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm có uy tín để người mua hoặc bất kỳ người nào khác có lợi ích bảo hiểm đối với hàng hóa, có thể khiếu nại trực tiếp từ người bảo hiểm.

·         Giá trị bảo hiểm tối thiểu phải bằng giá hàng hóa quy định trong hợp đồng cộng 10% (tức là 110%) và bằng đồng tiền của hợp đồng.

·         Bảo hiểm phải có hiệu lực từ địa điểm giao hàng quy định và kết thúc ít nhất tại cảng đến quy định.
Người bán phải cung cấp cho người mua chứng thư bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các bằng chứng khác về việc mua bảo hiểm.

Trách nhiệm của người mua: Có trách nhiệm dỡ hàng từ trên tàu xuống cảng đích, làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trở hàng từ cảng nhập về kho người mua tiến hành nhập kho tiêu thụ và thanh toán hàng cho các nhà cung cấp. Người mua được khuyên nên yêu cầu người bán mua bảo hiểm với mức cao nhất, nếu không yên tâm về hàng hóa có thể chủ động mua thêm bảo hiểm cho quảng đường vận tải quốc tế.

Nơi chuyển giao rủi ro: Rủi ro chuyển iao từ người bán sang người mua ngay khi hàng được giao thành công trên tàu.

Những Thay Đổi Tích Cực Khác Trong Incoterm  2020

 

Một số nội dung mới sẽ được đưa vào Incoterms 2020 cũng được đề cập như sau:

·         Về nghĩa vụ: Người bán và người mua được phân chia rõ hơn về nghĩa vụ ví dụ: ai là người vận chuyển, ai làn gười có trách nhiệm

·         Làm rõ về rủi ro: Incoterm 2020 quy định rõ người bán giao hàng ở đâu và khi nào tại đó người bán và người mua tiếp nhận rủi rỏ ra sao

·         Làm rõ về các chi phí: Các bên chịu rõ trách nhiệm về chi phí nào của mình và đâu không phải của mình.

Ngoài ra, Các điều khoản trong incoterms 2020 không đề cập tới việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa của người bán.
vì vậy 2 bên cần quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán để giảm thiểu khả năng tranh chấp.

Do incoterms chỉ là các quy tắc không có giá trị như luật và không phải hợp đồng nên 2 bên mua bán có thể tùy ý bổ sung các điều khoản được đồng ý nếu cần thiết. Các bên được khuyên là cần thể hiện rõ ràng địa chỉ nhận hàng và giao hàng tren hợp đồng trong cách viết incoterms.

Sự khác biệt của incoterms 2010 và 2020

Bạn sẽ thấy những khác biệt cơ bản như sau:

·         Vận đơn được phát hành với ký hiệu hàng giao trên tàu với điều khoản FCA icnoterms 2020

·         Liệt kê cụ thể các chi phí hơn

·         Thay đổi mức mua bảo hiểm của người bán trong CIF giữ nguyên loại A và CIP từ loại C Lên A

·         Thay điều khoản DAT bằng DPU

·         Xắp xếp lại việc vận chuyển trong các quy tắc FCA; DAP; DPU và DDP

·         Chú thích cụ thể hơn cho người dùng

Mục tiêu thay đổi Incoterm 2020 để đơn giản hóa phù hợp với phương thức thanh tóa và tập quán thương mại hiện đại. Ngoài ra Incoterms 2020 sẽ được soạn thảo với các thuật ngữ đơn giản hơn có những ví dụ thực tế để minh họa các điều kiện./.

 


Người viết : admin

 

Tìm theo ngày :    

Hotline:
(08) 3911 1036