Triết lý kinh doanh
Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ Mệnh :

- Không ngừng học hỏi để hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

- Xây dựng một hệ thống chất lượng để cung cấp dịch vụ vận tải đạt hiệu quả cao và bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa các rủi ro, đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng.

- Hoạt động kinh doanh của công ty  tuân theo luật pháp của VN và luật hàng hải quốc tế.  Cung cấp các dịch vụ  vận tải bằng sự uy tín, chân thật và chất  lượng để đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

- Lên án những hành vi chống lại xã hội.

- Bảo đảm hàng hoá được  an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.  Kiểm soát chặc chẽ qui trình vận chuyển đúng kỉ thuật và tiêu chuẩn nhằm bảo vệ môi trường.

- Không vận chuyển hàng quốc cấm, hàng hoá độc hại nguy hiểm đến sức khoẻ con người và môi trường.

- Phục vụ khách hàng bằng cái tâm và sự chân thật.  Tất cả các khách hàng đều được tôn trọng cao nhất và được đối xử ở mức cao nhất.

- Hợp tác với khách hàng và đối tác trên tinh thần phát triển bền vững.

 
Tầm nhìn :

- Con người là tài sản quí báu nhất của công ty.

Xây dựng tập thể cán bộ và nhân viên đoàn kết.

Sẵn sàng thay đổi theo xu hướng phát triển của thị trường.

 

     xin cám ơn quí khách đã truy cập trang web của chúng tôi

 

Hotline:
(08) 3911 1036