Đóng kiện hàng hóa
IMG_20171027_162405.jpg

 Chúng tôi nhận đóng kiện hàng hóa là máy móc, thiết bị các loại.

 

 

Hàng hóa là máy móc, thiết bị cần bao bọc và đóng kiện để an toàn trong quá trình vận chuyển .

- Đóng kiện gỗ 

- Bọc hàng bằng bao nylon , và đóng kiện.

- Đóng chân đế pallet để kê lót hàng.

 Other service
Hotline:
(08) 3911 1036